Dokumentatsioon

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimused on vajalikud selleks, et teada kas Teie poolt soovitud kohas on võimalik angaari paigaldada. Seal on tavaliselt ära toodud kaugus maanteest, erinevatest trasiidest nagu näiteks gaasitrass, elektriliin jne. Samuti antakse ette angaari võimalikud parameetrid – pikkus, laius, kõrgus, katuse kalle jne. Mõnel juhul võidakse isegi dikteerida, millist värvi angaar võib olla. Seda näiteks muinsuskaitse objektide lähedal. 

Tingimuste taotlus tehakse ehitusregistris ja sellele saab vastuse kuni 1 kuu jooksul. 

Taotlus 200EUR

Riigilõiv füüsilisel isikul 25EUR

Juriidilisel isikul 250EUR

Teeme selle sinu eest.

Taotluse dokumentide ettevalmistus, taotluse esitamine ja tulemuste analüüs.

Projekt

Peale projekteerimistingimuste saamist saab alustada projekteerimisega. Esmalt tuleb kohalikust omavalitsiusest uurida, millist dokumentatsiooni nad soovivad. Variandid võivad olla:

ehitisteatis

eelprojekt

põhiprojekt

Sõltuvalt vajadusest saame edasi minna ja koostada vastava dokumentatsiooni, mille esitame kohalikule omavalitsusele. Kohalik omavalitsus vaatab selle üle ja annab ehitusloa. Seejärel saame alustada angaari püstitamisega. 

Projektis tuleb välja tuua ka Päästeameti nõuded.

Kasutusluba

Kui angaar on valmis, tuleb kasutusloa saamiseks saada luba kohalikust omavalitsusest. Samuti võib sellele eelneda Päästeameti ülevaatus. 

Kogu asjaajamine Teie eest

Hoolitseme kogu asjaajamise eest. Hinnale lisanduvad projekti maksumus ja riigilõivud.

Näide

Projekteerimistingimuste taotluse tegemine – 200EUR

Projekteerimistingimuste taotluse riigilõiv – 250EUR

Eelprojekti koostamine (kuni 2 nädalat) – 500EUR

Projekti esitamine valda. Vastuse saamine

Ehitamine

Päästeameti ülevaatus

Kasutusloa taotlemine

Kogu asjaajamine meie poolt – 750EUR

KOKKU – 1700EUR